31.7.2017 12:56

Zajímavosti o vodě z různých koutů Evropy

Asi všichni dobře víme, že kvalita pitné vody v naší zemi není úplně v pořádku. Zajímá vás, jak jsou na tom vodní zdroje v okolních státech? I když u nás vám umíme zjistit kvalitu vaší vody rychle a jednoduše prostřednictvím rozboru vody, podívejte se orientačně, jak jsou na tom ostatní velké země Evropy.


Mapa zaujímavosti o vode Taliansko

ITÁLIE:
V oblasti znečištění vody mají v této zemi výrazný vliv časté přírodní katastrofy. V roce 2013 bylo zaznamenáno 112 významných sesuvů půdy, což často vede k záplavám. Ty postihují v Itálii více než 6 milionů lidí ročně.

Kvalita podzemních vod v Itálii je ohrožena i vysokým objemem komunálního odpadu, přičemž na celém území v roce 2013 tvořil až 29,6 milionu tun, z nichž bylo 37% odstraněn na skládkách. Dobrou zprávou je, že téměř 40% z odpadu bylo odeslaného k recyklaci nebo kompostování.

důsledku znečištění vod v zemi je ohroženo velké množství živočišných druhů a rostlin - podle statistik jde o více než 30% obratlovců a ještě o něco více rostlin. Itálie je totiž domovem až poloviny evropských druhů rostlin a třetiny různých druhů živočichů.


Mapa zaujímavosti o vode Španielsko

ŠPANĚLSKO:

Studie dokazují, že Španělsko za posledních 20 let ztratilo 20% svých zdrojů pitné vody (jde o průměr celé země, v některých oblastech to bylo až 40%). Pokud se situaci nepodaří zlepšit, je více než jisté, že bude toto číslo v příštích deseti letech narůstat.

Více než 80% vody, která se v zemi používá, směřuje do zemědělského průmyslu. Stejně, jako je tomu i v mnoha dalších zemích, toto odvětví nejvíce přispívá ke znečištění vod. Probíhá zde tedy nekonečný kruh využívání a kontaminace vody.

Až 33% španělských sladkovodních řek je velmi znečištěných a kontaminovaných. Pouze 9% všech řek je dostatečně čistých a vhodných pro lidskou spotřebu bez nutnosti výrazné úpravy vody.

Téměř polovina vody, která je každý rok v zemi čerpána, je používána nelegální ze studní nesplňujících předpisy. Následkem čehož je hromadění dusičnanů v povrchových vodních zdrojích a zvýšená salinita vody.

V oblasti vody se považuje Španělsko za jednu z nejvíce znečištěných zemí v Evropě. Nedostatek obnovitelných zdrojů vody v zemi stoupl v současnosti nad evropský průměr (až 60%) a v nejbližších letech se v případě nedostatečného zásahu očekává další nárůst. 


Mapa zaujímavosti o vode Grécko

ŘECKO:
Kvalita vody v Řecku je výrazně ovlivněna okolními zeměmi, jelikož 30% zdrojů pitné vody Řecka pochází z oblastí mimo jeho hranic. Navíc při nadměrném využívání řek v sousedních zemích zůstává úroveň množství čisté vody pro Řecko velmi nízká. Sice se mluví o různých dohodách, nic nebylo určeno oficiálně, takže kvalita vody v Řecku je nadále závislá na vlivu okolních zemí.

Jen 13% roční spotřeby vody v Řecku využívají domácnosti, zatímco až 85% z celkové spotřeby vody je využívaných v zemědělství. Toto číslo by se dalo snížit zavedením lepších zemědělských postupů a ekologičtějších metod pěstování plodin (jedním z největších problémů je zavlažování).

Mapa zaujímavosti o vode Nemecko


NĚMECKO:

Studie, která byla v Německu provedena v roce 2011, ukázala, že sladkovodní zdroje v zemi jsou znečištěny až 331 různými typy škodlivin včetně bakterií, sedimentů či pro člověka jedovatých látek (např. olovo, arsen). Tyto znečišťující látky však nejsou regulovány německou vládou, takže z právního hlediska není nikdo nucen je z vody odstranit.


ANGLIE:

Na území Anglie se každoročně vyskytuje více než tři tisíce případů znečištění ropou a dalšími palivy, které způsobují výrazné znečištění vodních zdrojů a úhyn populace ryb, ptáků a rostlin v těchto oblastech. Ve většině případů jde o cílevědomé vypouštění škodlivých látek do vody, případně náhodný únik během přepravy skladovacích kontejnerů, které nebyly dobře udržované.

Mapa zaujímavosti o vode Anglicko

Podle studií, které byly v Anglii provedeny agenturou pro životní prostředí v roce 2015, je pouze 17% všech řek v zemi v dobrém stavu a nepředstavují zdravotní rizika. Jde o rapidní pokles, neboť v roce 2014 to bylo 29%.

Znečištění vody v anglických řekách vede každoročně k velkému počtu nemocí spojených se špatnou kvalitou vody. Jedním z velkých rizik je například Weilova choroba, která může být až smrtelná a v roce 2009 byla zjištěna u 58 lidí v zemi. Každý rok se zde také objevuje více než pět tisíc případů lidí infikovaných kryptosporidiózou - onemocněním způsobeným parazitům ze znečištěných vodních zdrojů.


Mapa zaujímavosti o vode Francúzsko

FRANCIE:
Na základě studie provedené v roce 2014 bylo zjištěno, že přibližně 1,5 milionu lidí žijících ve Francii používá dennodenně znečištěnou vodu, přičemž v 63% šlo o pitnou vodu kontaminovanou pesticidy. Převážně jde o venkovské oblasti, v nichž znečištění vody souvisí se zemědělskými činnostmi.

Znečištění vody v zemi je nejčastěji zaznamenané v malých vesničkách po celé Francii a v zemědělských oblastech kolem Paříže. Nejvíce znečištěnou vodu vykazuje město Berck na severu země.

Jednou z hlavních příčin znečištění vodních zdrojů ve Francii jsou řasy na březích Bretaně, jejichž množství se zvyšuje kvůli stále vyššímu obsahu dusičnanů ve vodě pocházejících z blízkých zemědělských oblastí. Ve spojení s těmito řasami byl dokonce v roce 2010 zaznamenán i případ úmrtí kvůli toxickému plynu, který produkují.

Zdroj informací: all-about-water-filters.com

Posted by

Zuzana Grajciarová

Ďalšie články

awblog/aquatherm-praha.png

Zveme vás na mezinárodní veletrh Aqua Therm Praha, na kterém vám odprezentujeme naši společnost, její poslání a produkty, které na e-shopu nabízíme. Během celého trvání veletrhu vám budou k dispozici vyškolení odborníci na úpravu vody. Přijďte se s nimi poradit, probrat problematiku filtrace vody a prohlédnout si vybrané vodní filtry.

Číst více

Potřebujete rozbor vody?

4.1.2018 15:49

awblog/blog-potrebujete-rozbor-vody-cz.png

Pro zjištění kvality vody je nejlepším řešením provedení rozboru vodu, podle kterého zjistíte přesné hodnoty měřených látek. Jak ale zjistíte, že rozbor vody potřebujete? Většinou tomu nasvědčuje několik příznaků, které můžete na kvalitě vaší vody zpozorovat...

Číst více
awblog/vyhradni-distributor-filtrov-na-vodu-atlas-filtri.jpg

Snažíme se neustále rozšiřovat naši nabídku produktů, a proto jsme začali spolupracovat s italskou společností Atlas Filtri, která se zabývá úpravou vody od roku 1975. Stali jsme se distributorem filtrů na vodu Atlas Filtri, což znamená, že již brzy najdete širokou škálu těchto produktů na našem e-shopu.

Číst více