Zajímavosti o vodě z různých koutů Evropy

Kategorie
 
 
 
Zajímavosti o vodě z různých koutů Evropy
Doprava ZDARMA nad 2000Kč
 
 
Zajímavosti o vodě z různých koutů Evropy
Měření tvrdosti vody zdarma
 
 
 
 
Pátek, 18 května 2018

Asi všichni dobře víme, že kvalita pitné vody v naší zemi není úplně v pořádku. Zajímá vás, jak jsou na tom vodní zdroje v okolních státech? Připravili jsme si pro vás několik faktů o vodě a její kvalitě ve vybraných evropských zemích.

Asi všichni dobře víme, že kvalita pitné vody v naší zemi není úplně v pořádku. Zajímá vás, jak jsou na tom vodní zdroje v okolních státech? I když u nás vám umíme zjistit kvalitu vaší vody rychle a jednoduše prostřednictvím rozboru vody, podívejte se orientačně, jak jsou na tom ostatní velké země Evropy.Mapa zaujímavosti o vode TalianskoITÁLIE:

 • V oblasti znečištění vody mají v této zemi výrazný vliv časté přírodní katastrofy. V roce 2013 bylo zaznamenáno 112 významných sesuvů půdy, což často vede k záplavám. Ty postihují v Itálii více než 6 milionů lidí ročně.
 • Kvalita podzemních vod v Itálii je ohrožena i vysokým objemem komunálního odpadu, přičemž na celém území v roce 2013 tvořil až 29,6 milionu tun, z nichž bylo 37% odstraněno na skládkách. Dobrou zprávou je, že téměř 40% z odpadu bylo odesláno k recyklaci nebo kompostování.
 • V důsledku znečištění vod v zemi je ohroženo velké množství živočišných druhů a rostlin - podle statistik jde o více než 30% obratlovců a ještě o něco více rostlin. Itálie je totiž domovem až poloviny evropských druhů rostlin a třetiny různých druhů živočichů.


Mapa zaujímavosti o vode ŠpanielskoŠPANĚLSKO:

 • Studie dokazují, že Španělsko za posledních 20 let ztratilo 20% svých zdrojů pitné vody (jde o průměr celé země, v některých oblastech to bylo až 40%). Pokud se situaci nepodaří zlepšit, je více než jisté, že bude toto číslo v příštích deseti letech narůstat.
 • Více než 80% vody, která se v zemi používá, směřuje do zemědělského průmyslu. Stejně, jako je tomu i v mnoha dalších zemích, toto odvětví nejvíce přispívá ke znečištění vod. Probíhá zde tedy nekonečný kruh využívání a kontaminace vody.
 • Až 33% španělských sladkovodních řek je velmi znečištěných a kontaminovaných. Pouze 9% všech řek je dostatečně čistých a vhodných pro lidskou spotřebu bez nutnosti výrazné úpravy vody.
 • Téměř polovina vody, která je každý rok v zemi čerpána, je z nelegálních studní nesplňujících předpisy. Následkem čehož dochází k hromadění dusičnanů v povrchových vodních zdrojích a zvýšená salinita vody.
 • V oblasti vody se považuje Španělsko za jednu z nejvíce znečištěných zemí v Evropě. Nedostatek obnovitelných zdrojů vody v zemi stoupl v současnosti nad evropský průměr (až 60%) a v nejbližších letech se v případě nedostatečného zásahu očekává další nárůst. 
   


Mapa zaujímavosti o vode GréckoŘECKO:

 • Kvalita vody v Řecku je výrazně ovlivněna okolními zeměmi, jelikož 30% zdrojů pitné vody Řecka pochází z oblastí mimo jeho hranic. Navíc při nadměrném využívání řek v sousedních zemích zůstává úroveň množství čisté vody pro Řecko velmi nízká. I když se mluví o různých dohodách, nic ještě nebylo oficiálně určeno, takže je kvalita vody v Řecku i nadále závislá na vlivu okolních zemí.
 • Jen 13% roční spotřeby vody v Řecku využívají domácnosti, zatímco až 85% z celkové spotřeby vody je využívaných v zemědělství. Toto číslo by se dalo snížit zavedením lepších zemědělských postupů a ekologičtějších metod pěstování plodin (jedním z největších problémů je zavlažování).
   


Mapa zaujímavosti o vode NemeckoNĚMECKO:

 • Studie, která byla v Německu provedena v roce 2011, ukázala, že sladkovodní zdroje v zemi jsou znečištěny až 331 různými typy škodlivin včetně bakterií, sedimentů či pro člověka jedovatých látek (např. olovo, arsen). Tyto znečišťující látky však nejsou regulovány německou vládou, takže z právního hlediska není nikdo nucen je z vody odstranit.
   


ANGLIE:

 • Na území Anglie se každoročně vyskytuje více než tři tisíce případů znečištění ropou a dalšími palivy, které způsobují výrazné znečištění vodních zdrojů a úhyn populace ryb, ptáků a rostlin v těchto oblastech. Ve většině případů jde o cílevědomé vypouštění škodlivých látek do vody, případně náhodný únik během přepravy skladovacích kontejnerů, které nebyly dobře udržované.

Mapa zaujímavosti o vode Anglicko

 • Podle studií, které byly v Anglii provedeny agenturou pro životní prostředí v roce 2015, je pouze 17% všech řek v zemi v dobrém stavu a nepředstavují zdravotní rizika. Jde o rapidní pokles, neboť v roce 2014 to bylo 29%.
 • Znečištění vody v anglických řekách vede každoročně k velkému počtu nemocí spojených se špatnou kvalitou vody. Jedním z velkých rizik je například Weilova choroba, která může být až smrtelná a v roce 2009 byla zjištěna u 58 lidí v zemi. Každý rok se zde také objevuje více než pět tisíc případů lidí infikovaných kryptosporidiózou - onemocněním způsobeným parazity ze znečištěných vodních zdrojů.


Mapa zaujímavosti o vode FrancúzskoFRANCIE:

 • Na základě studie provedené v roce 2014 bylo zjištěno, že přibližně 1,5 milionu lidí žijících ve Francii používá dennodenně znečištěnou vodu, přičemž v 63% šlo o pitnou vodu kontaminovanou pesticidy. Převážně jde o venkovské oblasti, v nichž znečištění vody souvisí se zemědělskými činnostmi.
 • Znečištění vody v zemi je nejčastěji zaznamenáno v malých vesničkách po celé Francii a v zemědělských oblastech kolem Paříže. Nejvíce znečištěnou vodu vykazuje město Berck na severu země.
 • Jednou z hlavních příčin znečištění vodních zdrojů ve Francii jsou řasy na březích Bretaně, jejichž množství se zvyšuje kvůli stále vyššímu obsahu dusičnanů ve vodě pocházejících z blízkých zemědělských oblastí. Ve spojení s těmito řasami byl dokonce v roce 2010 zaznamenán i případ úmrtí kvůli toxickému plynu, který produkují.

Zdroj informací: all-about-water-filters.com

Původní článek ze dne 31. 07. 2017, aktualizován dne 18. 05. 2018.

 

...

 
 
Kontaktujte nás:
nebo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze